ΤΕΣΤΑΚΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΣΤΑΚΙΑ
 
A. Ανέφερε ένα υλικόπου να ταιριάζει σε καθεμία απότιςπαρακάτω φυσικέςιδιότητες.

a. Σκληρό……………………………………………..

b. Πυκνό……………………………………………..

c. Ελαστικό…………………………………………….

d. Εύθραυστο ……………………………………………

e. Θερμικάαγώγιμο …………………………………….

B. Ένα κομμάτι μετάλλου έχει όγκο 5Cm 3 και μάζα 15gr .Ποιάείναι η πυκνότητα του μετάλλου ;


2η
A. Να αναφέρετε δύο παράγοντεςγια τουςοποίουςείναι σημαντικότο νερόστην ζωήμας.

B. Να αναφέρετε δύο διαδεδομένεςχρήσειςτου νερού.
A. Τι είναι μείγμα ; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα ομογενούςμείγματοςκαι ένα παράδειγμα

ετερογενούςμίγματοςαπότην καθημερινήζωή.

B. Τι ονομάζουμε διάλυμα και τι διαλύτη του διαλύματος; Τι σημαίνει η έκφραση «Διάλυμα

περιεκτικότητας8 % w/w » ; 
A. Σε 1 L γάλα περιέχονται 35 gr λιπαρά. Ποια είναι η % w/v περιεκτικότητα του γάλακτοςσε

λιπαρά;

B. Διαθέτετε έναν υδροβολέα με αποσταγμένο νερό, ένα ογκομετρικόσωλήνα των 200 ml , μία

ζυγαριάακριβείας, έναν αναδευτήρα και ποσότητα αλατιού. Περιγράψτε την διαδικασία που θα

ακολουθήσετε για να παρασκευάσετε ένα διάλυμα 100 ml περιεκτικότητας10 % w/v .

A. Ποιεςαπότιςπαρακάτω ουσίεςείναι χημικάστοιχεία και ποιεςχημικέςενώσεις;

a. Οξυγόνο

b. Νερόc. Χλωριούχο Νάτριο

d. Θείο

e. Διοξείδιο του Άνθρακα .

B. Κάποιοςφίλοςσαςθέρμανε έωςτον βρασμόμία

ποσότητα νερούπου είχε σε ένα ποτήρι ζέσεως, ενώπαράλληλα μετρούσε την θερμοκρασία του νερούσε τακτάχρονικάδιαστήματα . Το διάγραμμα θερμοκρασίας

χρόνου που πήρε ήταν το διπλανό. Η ποσότητα νερούπουείχε ήταν καθαρόαποσταγμένο νερόήμήπωςήταν μίγμα
 
αλατόνερου ; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
A. Ποια απότα παρακάτω φαινόμενα είναι χημικήαντίδραση ;

a. Όταν βράζει το νερόb. Όταν καίγεται ένα φύλλο χαρτίc. Όταν το γάλα γίνεται γιαούρτι

d. Όταν λιώνει το κερίe. Όταν σκουριάζει το σίδερο .

B. Σε ένα ποτήρι ζέσεωςβάζουμε μια ποσότητα ξίδι και μετράμε την θερμοκρασία του . Προσθέτουμε

ένα κουταλάκι μαγειρικήσόδα και παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία μειώνεται . Η αντίδραση είναι

ενδόθερμη ήεξώθερμη ; Ποια είναι τα αντιδρώντα τηςαντίδρασης; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.
A. Να αναφέρετε μία βασικήδιαφοράμεταξύχημικών στοιχείων και χημικών ενώσεων όσο αναφοράτην δομήτων μορίων τους.

B. Να χαρακτηρίσετε ωςσωστέςήλανθασμένεςτιςπαρακάτω προτάσεις.

a. Τα ηλεκτρόνια έχουν μικρότερη μάζα απότα πρωτόνια

b. Το άτομο έχει πάντα αρνητικόφορτίο .

c. Στο άτομο οποιουδήποτε στοιχείου τα πρωτόνια είναι ίσα σε αριθμόμε τα νετρόνια .

d. Τα ηλεκτρόνια βρίσκονται στον πυρήνα του ατόμου .

e. Τα ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω απότον πυρήνα σε μεγάλεςαποστάσεις.


 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου